Условия покупки

Home Lighting 24 OÜ

Kehtivad alates 01.01.2020

E-poe kasutuslepingu tingimused

Home Lighting24 OÜ, registrikoodiga 14363746, aadress Kadaka tee 50 Mustamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 12915 (edaspidi Teenuse osutaja või Veebipood ) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või Tarbija), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu .

Müügitingimuste kehtivus Tarbijale (eraisikust ostjale)

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Homelighting24.ee.

Hinnainfo

1.1 Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes .

 E-poes näidatud Toodete hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna Home Lighting 24 OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

1.2 Ostu hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordi valikute hinnad on toodud lehel Homelighting24.ee.

1.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni, tavajuhul 48 tundi.

1.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste muutmist, kohaldatakse tarbija ja Home Lighting24 vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

1.5 Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel homelighting24.ee.

1.6 Veebilehel homelighting24.ee toodud hind võib erandjuhul tegelikust erineda, näiteks infosüsteemi rikke korral või maaletoojalt saadud vale hinna tõttu. Sel juhul teavitatakse Tarbijat ja Tarbijal on õigus tehingust taganeda.

Ostu sooritamine

 

2.1. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

2.2. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.

2.3. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu laoarvestus- või E-poe programmides.

2.4. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja, või tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse sellisel juhul raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.5. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, ettevõtte nimi, registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks), kättetoimetamismeetodi, kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu (sealhulgas kättetoimetamiskulude) eest internetipanga pangalingi või krediitkaardimakse vahendusel.

2.6. Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7. Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

2.8 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 48h möödudes alates tellimuse vormistamisest.

 

Kohaletoimetamine

4.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Laosolev kaup tuuakse kohale vastavalt valitud transporditeenusele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

4.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

4.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4.4 Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

5.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

5.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

5.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile Kadaka tee 50 ladu24, Tallinn 12915 või digiallkirjastatult e-mailile infolin@homelighting24.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

5.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5.5 Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.6 Kauba tagastamisega seotud kulud katab Tarbija.

Vääramatu jõud

6.1 Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

7.1 Tarbija annab Veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

7.2 Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

7.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

7.4 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Toote garantiiaeg ja pretensioonide esitamise kord

8.1 Toote garantiiaeg on Tootja poolt määratud aeg, mil tootja võtab vastutuse kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest.

8.2 Garantiiaja jooksul vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest Veebipood ning lepingutingimustele mittevastavused või puudused kõrvaldab kauba tootja poolt määratud garantiiremondi teostaja.

8.3 Toodetel, mille garantiiaeg on lühem kui 24 kuud, on Tarbijal kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel õigus kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest, esitada pretensioon Veebipoele.

8.4 Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile Infoline@homelighting24.ee

8.5 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

8.6 Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb Tarbijal lõpetada kauba kasutamine.

9.7 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Tarbija omavahel kokku.

8.8 Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

8.9 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile Infoline@homelighting24.ee.pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ja foto.

8.10 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8.11 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8.12 Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Vaidluste lahendamine

9.1 Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile Infoline@homelighting24.ee. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

ÜLDSÄTTED

10.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

10.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

10.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

10.4. Teenuse osutaja teeb Lepingu kättesaadavaks internetiaadressil Homelighting24.ee

 ostutingimuse menüüs, samuti ostuprotsessis enne Teenuse kasutaja poolt ostu eest tasumist.

Payment Methods